Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského návratového fondu.

Nejčastější otázky


 1. Jak dlouhá doba uplyne od podání žádosti o dobrovolný návrat až po samotné vycestování z území ČR?
 2. Co mám dělat v případě, že cestovní doklad nemám nebo je neplatný?
 3. Mohu ovlivnit, jak dlouho vyřizování mé žádosti o dobrovolný návrat trvá?
 4. Smím se po návratu do vlasti ještě někdy vrátit do ČR?
 5. Týká se účast v programu i členů mé rodiny?
 6. Poletím a má zavazadla mají nadváhu, kdo ji bude hradit?
 7. Cestuji letecky nebo pozemní cestou?
 8. Je možný návrat i jinam než do země původu?
 9. Jak dlouho dopředu mám informace o odjezdu z ČR?
 10. Podílí se na dobrovolných návratech Policie ČR?
 11. Jaké jsou další formy vycestování z ČR?
 • » Jak dlouhá doba uplyne od podání žádosti o dobrovolný návrat až po samotné vycestování z území ČR?
 • Cizinci je dobrovolný návrat vyřízen v co nejkratším čase. Délka trvání závisí na více faktorech, především na tom, v jaké fázi azylového řízení se nacházíte v době, kdy podáváte žádost o zastavení řízení a zda máte platný cestovní doklad, případně jiný doklad totožnosti nebo další podpůrný dokument.
  Pokud se nacházíte v prvním stupni řízení o udělení mezinárodní ochrany a vlastníte platný cestovní doklad, bývá dobrovolný návrat zrealizován ve velmi krátké době. Je-li Vaše žaloba proti rozhodnutí ministerstva posuzována krajským soudem, může žádost o zastavení řízení trvat delší dobu a tudíž i doba vycestování se prodlouží, neboť je nutné vyčkat na nabytí právní moci rozsudku. V případě kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu není nutné čekat na nabytí právní moci, dobrovolný návrat je realizován v krátké době.
  Nevlastníte-li však platné cestovní doklady, počítejte ve všech případech s určitým prodlením, které závisí na zastupitelském úřadu (ambasádě) vystavující Váš cestovní doklad.

 • » Co mám dělat v případě, že cestovní doklad nemám nebo je neplatný?
 • Můžete si doklad zajistit sami na vašem zastupitelském úřadě v Praze nebo Vám můžeme s vybavením cestovního dokladu pomoci my. Zajišťování náhradního cestovního dokladu, prodlužování propadlých dokladů, zapisování dětí do dokladů rodičů či jakýkoliv jiný kontakt se zastupitelskými úřady zajišťují pro SUZ nestátní organizace.

 • » Mohu ovlivnit, jak dlouho vyřizování mé žádosti o dobrovolný návrat trvá?
 • Vyřizování žádosti můžete ovlivnit svou aktivitou. Nevlastníte-li cestovní doklad, můžete o jeho vystavení s ambasádou jednat osobně i po telefonu. Vaše vycestování vždy urychlí VČASNÉ předložení VŠECH dokladů vaší totožnosti - podpůrných dokladů. Dále je důležité být v kontaktu s příslušným zaměstnancem SUZ, neopouštět svévolně AZ (pokud jste zde ubytován) a nezamlčovat informace.

 • » Smím se po návratu do vlasti ještě někdy vrátit do ČR?
 • Do České republiky se smíte vrátit, ale pokud opět požádáte o mezinárodní ochranu, zaplatíte všechny náklady vynaložené českým státem za váš dobrovolný návrat. Požádáte-li znovu o dobrovolný návrat, nebude vám uhrazen.

 • » Týká se účast v programu i členů mé rodiny?
 • Pokud vaši příbuzní splňují podmínky dle zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, mohou za sebe požádat o dobrovolný návrat. Za nezletilé podávají žádost rodiče či opatrovníci. Pokud chce část rodiny zůstat v ČR, může o dobrovolný návrat požádat jeden či několik členů rodiny.

 • » Poletím a má zavazadla mají nadváhu, kdo ji bude hradit?
 • Nadváhu si hradí účastník sám dle ceníku daného leteckého dopravce. Nadváhu nebo balné zavazadel vám v mimořádných případech může hradit SUZ, avšak pouze ve výjimečných případech po schválení SUZ a pokud jste nás o to v dostatečném předstihu požádal a vše s námi projednal.

 • » Cestuji letecky nebo pozemní cestou?
 • Cesta domů probíhá zpravidla letecky, a to kvůli tomu, že ČR obklopují země schengenského prostoru.

 • » Je možný návrat i jinam než do země původu?
 • Ano. Do jiné země můžete vycestovat v případě, že k tomu máte závažný důvod. Podmínkou však je, že se jedná o zemi sousedící s vaší vlastí, náklady na cestu nejsou výrazně větší než by byly do země původu a nejsou jiné závažné překážky (např.vízum do cílové země), které by bránily vstupu (cestě) do vámi zvolené země.

 • » Jak dlouho dopředu mám informace o odjezdu z ČR?
 • Nejpozději 2 dny před odletem se od nás dozvíte veškeré informace o svém návratu.

 • » Podílí se na dobrovolných návratech Policie ČR?
 • Na dobrovolných návratech podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, se policie nepodílí.

 • » Jaké jsou další formy vycestování z ČR?
  1. Dobrovolný návrat pro cizince bez oprávnění pobývat na území, realizován Policií ČR ve spolupráci s IOM
  2. Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi pro občany třetích zemí, kteří byli obchodováni za účelem nucené prostituce nebo nucené práce. Speciální program Ministerstva vnitra ve spolupráci s IOM. (+ odkaz na příslušné stránky).

  Vyhoštění cizince do země původu (či země ochotné ho přijmout) na základě správního vyhoštění dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění. Někdy probíhá za stálého doprovodu policie (deportace).