Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského návratového fondu.

Kdo jsme


Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra realizuje dobrovolné návraty ve spolupráci s mezinárodními a neziskovými organizacemi na základě § 54a zákona č.325/1999 Sb., o azylu již od roku 1996.
SUZ je především provozovatelem přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek i zařízení pro zajištění cizinců. V nich poskytuje zejména ubytovací, stravovací, psychologické, sociální a vzdělávací služby. V osmi krajích je SUZ také zřizovatelem poradenských, informačních a školících center na podporu integrace cizinců.

Další informace o aktivitách SUZ naleznete zde www.suz.cz